Zorginnovatie Academie:

Gezamenlijke aanpak rond zorgproblemen in MVS-regio

Gebrek aan zorgpersoneel, een tekort aan huisvesting voor onder meer ouderen én werkloosheid. Dat zijn de grote problemen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Om ze op te lossen is een gezamenlijke aanpak nodig vinden de onderwijs-, zorginstellingen en de gemeenten in de regio. Samen richtten ze daarom eind september de Zorginnovatie Academie op. Zes gekleurde linten verbinden de twaalf partijen die samen de grote problemen in de regio Maasluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS-regio) willen aanpakken. Dat zijn heel wat partijen en dat geeft direct de urgentie aan die gevoeld wordt om problemen als tekorten aan zorgpersoneel en huisvesting voor ouderen, en werkloosheid het hoofd te bieden. Ook Bert Wijbenga, burgemeester van Vlaardingen heeft tijd vrij gemaakt om aanwezig te zijn voor deze belangrijke gebeurtenis. ‘De Zorginnovatie Academie (ZIA) is het antwoord op heel veel vragen,’ zegt hij. Als gemeente wil Vlaardingen straks een belangrijke spil zijn in de Zorginnovatie Academie, die als het meezit fysiek een vestiging krijgt in District U in Vlaardingen – het voormalige Unilever-terrein dat een nieuwe bestemming krijgt. ‘Wij willen de mbo-stad van de regio zijn en hopen dat onder meer jongeren hier binnenkomen om het vak te leren en hier de handen aan het bed worden.’

Jacky Silos, Wethouder zorg, jeugd, onderwijs, diversiteit en maatschappelijke participatie in Vlaardingen, is samen met Ron Kooren, bestuurder van Albeda, en Elly Dekker, bestuurder van de Zonnehuisgroep een van de initiatiefnemers rond ZIA. Het eerste idee voor het initiatief ontstond aan haar werktafel tijdens een gesprek met Elly en Ron. Jacky: ‘We hebben innovatief onderwijs nodig dat past bij de arbeidsmarktsituatie in de regio. Ik ben trots op de impact die onze samenwerking gaat hebben en trots dat we dit met zoveel mensen een succes willen maken.’

Elly Dekker: ‘Vergrijzing, lage inkomens, ouderen met multi-problematiek, te weinig woningen. Vlaardingen scoort altijd hoog in lijstjes als het om dergelijke problemen gaat. Er is intensieve samenwerking nodig om die problemen aan te pakken. Samenwerking biedt wederzijds kansen. Wij hebben vierkante meters nodig van de gemeente om nieuwe locaties te bouwen, maar we zijn hier ook een van de grootste werkgevers en bieden op die manier ook een oplossing tegen werkloosheid.’

Ron Kooren: ‘Dit is geen project, we gaan hier de komende tien jaar mee aan de slag. We moeten nu “de klauwen uit de mouwen” steken. Niet alleen om voor voldoende personeel te zorgen, maar ook voor innovatieve oplossingen. De hoeveelheid mensen die je kunt opleiden houdt ergens op. Dat betekent dat we ook slimmer moeten gaan werken. Dat vraagt veel – denk aan infrastructuur, innovatief onderwijs en volharding, maar ik heb er vertrouwen in dat we dit gewoon gaan doen.’

Ingrid Tuinenburg: Nu de strategische samenwerking is vastgelegd in de ZIA gaat Ingrid Tuinenburg, directeur Albeda Zorgcollege vanuit Albeda de kar trekken. Ze is blij met de samenwerking. Ingrid: ‘Het gaat er uiteindelijk om dat de inwoners van de MVS-regio de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben. Om de zorgprofessionals die daarvoor nodig zijn toekomstbestendig op te leiden is deze samenwerking hard nodig.’

RIF-subsidie De ZIA heeft de subsidie aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het investeringsfonds verstrekt subsidie aan regionale samenwerkingsprojecten, waarbij een mbo-instelling samenwerkt met partners uit het bedrijfsleven, het vmbo- of hbo-onderwijs, of de overheid. Op 28 oktober kende het Ministerie van OCW de Zorg Innovatie Academie 896.992 euro subsidie toe voor de periode september 2021-2025.

Huidige partners Behalve de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, Albeda en Zonnehuisgroep Vlaardingen maken ook verzekeraar DSW, de zorginstellingen Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Franciscus Vlietland en de onderwijsorganisaties Food Innovation Academy, Lentiz en Hogeschool Rotterdam deel uit van het ZIA-samenwerkingsverband. Nieuwe organisaties die zich bij de ZIA willen aansluiten zijn van harte welkom.