Innovatieve samenwerking

Onderwijs en beroepspraktijkvorming onder één dak

Studenten van Albeda Zorgcollege en Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk kunnen sinds kort naar school én stagelopen op de locatie Thorbeckelaan in Spijkenisse. De compleet gerenoveerde Albeda locatie biedt nu ook onderdak aan kinderopvang van Mundo, en aan dagbesteding van Zuidwester. De unieke samenwerking levert veel meer op dan stageplekken, vertellen de initiatiefnemers. ‘We waren nét begonnen met onze masterstudie Management & Innovatie toen corona uitbrak en de scholen online moesten gaan lesgeven’, vertelt Robin van Putten(foto rechts), docent en bpv-coördinator bij Albeda. ‘Maar onze onderwijsleider bood ons de mogelijkheid fysiek bijeen te komen op de Thorbeckelaan om aan onze studieopdrachten te werken.’ Zijn collega Nicole van Cranenburgh, docent pedagogisch werk, vult aan: ‘Dat was fijn. We hadden inspirerende brainstormsessies over strategisch innoveren in het mbo en de beroepspraktijk. We spraken over de personeelstekorten in de zorg en de kinderopvang, het gebrek aan stageplaatsen en we filosofeerden over de mogelijkheden in deze locatie. Waarom halen we niet de praktijk naar binnen, dachten we. Dan slaan we gelijk een stevige brug tussen onderwijs en werkveld.’ Dat was in de lente van 2020. Nicole werkte nog als regiomanager bij Mundo, een kinderopvangorganisatie die al jaren stageplaatsen biedt aan studenten van Albeda. In september 2021 stapte ze – mede getriggerd door haar studie – over naar het onderwijs. Vaste stagepartners Robin en Nicole besloten ook medestudent Marten Slot bij hun plan te betrekken. Marten is in het dagelijks leven zorgmanager bij Zuidwester. Dit is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en net als Mundo een van de vaste stagepartners van Albeda. Nicole: ‘We vertelden Marten waar we mee bezig waren en vroegen hem of hij interesse had om aan te sluiten. Dat had hij. Zo ontstond het plan om Mundo en Zuidwester een eigen ruimte te geven binnen het onderwijsgebouw.’ Contextrijke school Op de locatie Thorbeckelaan worden de opleidingen Dienstverlening zorg & welzijn, Maatschappelijke zorg en Pedagogisch werk aangeboden. De locatie groeide in drie jaar tijd naar ongeveer 500 studenten. Het pand werd al voor de helft door Albeda gebruikt. Toen de kans zich in het voorjaar van 2021 voordeed, besloot Albeda ook de andere helft erbij te huren. Afgelopen zomer vond er een grondige renovatie plaats. Behalve uitbreiden wilden de directie en onderwijsleider een contextrijke school creëren waarin de praktijk zichtbaar aanwezig is. Robin: ‘Ons plan om het werkveld letterlijk naar binnen te halen, sloot daar perfect op aan.’ Geen vraag De drie studiegenoten werkten hun plannen uit en maakten een business case. Vervolgens stapten ze met een doortimmerd voorstel naar hun eigen directies. ‘Eigenlijk was het niet eens een vraag, het was an offer you can’t refuse’, lacht Nicole. ‘We legden uit dat problemen zoals een tekort aan vakkrachten in de sector en een tekort aan stageplaatsen niet vanzelf zouden verdwijnen. En we maakten duidelijk welke kansen wij zagen: door de praktijk naar binnen te halen, intensiveer je de samenwerking en realiseer je een betere aansluiting tussen opleiding en werkveld. We hebben elkaar nodig, dát was onze boodschap.’ De directies van Albeda Zorgcollege, Mundo en Zuidwester reageerden enthousiast en gingen vrijwel meteen mee in de plannen. Dat resulteerde op 31 augustus in het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.’ Zichtbaar aanwezig Het project past goed bij de ambitie van Albeda om de verschillende beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in het werkveld. Robin: ‘We hebben natuurlijk studenten die stagelopen buiten de locatie. Dat blijft gewoon. De meerwaarde om samen met onze praktijkpartners onder één dak te zitten, is dat die praktijk zichtbaar aanwezig is op onze locatie. Onze studenten ontmoeten de doelgroepen waarvoor ze worden opgeleid bij wijze van spreken op de gang. Het nodigt uit tot interactie tussen onderwijs en praktijk: projecten tussen studenten en kinderen of deelnemers van de dagbesteding, themaweken, gastlessen in een schoollokaal of juist leren in de echte werkomgeving bij Mundo en Zuidwester.’ Bekijk hier de video. Het plan sluit ook aan bij de wens van de gemeente Nissewaard om de samenwerking in het maatschappelijk veld te stimuleren. Robin: ‘Als we jongeren een aantrekkelijke opleiding kunnen bieden met perspectief op een baan in de regio, dan zullen ze sneller geneigd zijn hier op Voorne-Putten te blijven in plaats van naar de grote stad te trekken.’

Verdiepen De eerste groep studenten van de verschillende opleidingen en leerjaren zijn inmiddels geplaatst in de praktijkomgeving van Mundo en de dagbesteding van Zuidwester op onze schoollocatie. En het project slaat aan. Nicole: ‘Ook andere organisaties, waaronder Careyn, Humanitas, VCPO, Prokind, Humankind, Kinderkoepel en ASVZ hebben interesse getoond in deze wijze van werken. Ze willen weten: Wat gebeurt daar, dat willen wij ook! De eerste samenwerkingsovereenkomsten hiervan worden de komende maand ondertekend.’ ‘Daarnaast gaan we samen met alle betrokkenen de samenwerking met Mundo en Zuidwester in de praktijk verder verdiepen’, vult Robin aan. ‘Heel spannend om zo gezamenlijk een impuls te geven aan de verbinding tussen het mbo en het werkveld.’