Flexibele opleiding tot Verzorgende-IG

In je eigen tempo bouwen aan je zorgcarrière

Een volledige vervolgopleiding volgen? Dat is voor zorgprofessionals en zij-instromers vaak wat veel van het goede. Een “deelcertificaat” behalen is laagdrempeliger en de opstap tot méér nascholing. Albeda zorgcontract ontwikkelt daarom een nieuwe flexibele opleiding waarmee zorgprofessionals via gecertificeerde opleidingsonderdelen aan hun zorgcarrière bouwen. Wie wil kan alle bouwstenen ’verzamelen’ die samen goed zijn voor een mbo-diploma VIG/(MZ). ‘In 2022 is het tekort aan verzorgenden-IG in de regio Rotterdam naar verwachting opgelopen tot ongeveer 1200 medewerkers’, vertelt Claasje van den Hoogen, onderwijsleider van Albeda zorgcontract. ‘Dat betekent dat er flinke effort gestoken moet worden in het opleiden van nieuw zorgpersoneel en het behoud van zorgverleners die al in de ouderenzorg werken.’ Probleem is echter dat veel (potentiële) zorgverleners en de zij-instromers die sinds de coronacrisis bij een zorginstelling werken een volledige vervolgopleiding niet zien zitten, vooral als het gaat om de stap van niveau 2 naar niveau 3. Claasje: ‘Bijvoorbeeld omdat ze “niet zo van de schoolbanken zijn” of omdat ze de combi werk-gezin-studeren voor een langere periode te zwaar vinden.’ Samen met onderwijsontwikkelaars Conny van Eersel en Marijke Groeneweg van Albeda zorgcontract zet Claasje daarom in op een nieuw scholingsconcept: een flexibele opleiding tot Verzorgende-IG (VIG).

Conny van Eersel

Marijke Groeneweg

Bouwstenen Conny licht toe hoe dat werkt: ‘Deze opleiding bestaat uit bouwstenen: (landelijk gecertificeerde) leereenheden en keuzedelen die je los van elkaar kunt volgen. Wie wil kan alle bouwstenen verzamelen. Daarbij tellen ook alle eerder afgeronde opleidingen en behaalde certificaten mee. Is “het bouwpakket” compleet, inclusief NER-vakken zoals rekenen en Nederlands, dan ontvang je een mbo-diploma VIG niveau 3.’ Ze benadrukt dat dat niet voor iedereen het eindstation zal zijn: ‘We willen juist ook recht doen aan iedereen die “een beetje” wil.’ ‘Deze manier van opleiden geeft ons de mogelijkheid echt maatwerk te bieden aan zorgverleners en werkgevers’, vult Marijke aan. ‘We gaan uit van wat de zorg op dat moment nodig heeft. Welke competenties moet je daarvoor ontwikkelen? Werkgevers kunnen hun mensen daardoor breder inzetten en beter aan zich binden.’ Opstapje Claasje: ‘Medewerkers voelen zich vaak meer gezien door hun werkgever als ze een certificaat (mogen) behalen. Bovendien blijkt in de praktijk dat het verkrijgen van een certificaat vaak een opstap is naar méér.’ Conny: ‘We hebben sinds 2020 al veel ervaring opgedaan met gecertificeerde leereenheden, zoals de leereenheden individuele basiszorg verlenen niveau 2 en 3. Ook hebben we ervaring met keuzedelen: Helpende plus en Assisteren bij Zorg en Welzijn, bijvoorbeeld.’ Marijke: ‘Het is zo mooi om de groei van de zorgmedewerkers te zien die deze certificaten behaalden. Bij de examinering van de Helpende plus zag ik bijvoorbeeld hoe zorgmedewerkers ineens zelf antwoord durven geven op vragen van naasten van bewoners. Van “ik ben maar een helpende” gaan ze naar “ik weet wat ik kan betekenen”. Die trots en het besef dat ze dit kunnen, zet vaak aan tot meer stappen op het gebied van scholing.’ Samen leren Tijdens de flexibele opleiding tot verzorgende is de praktijk in de zorginstelling altijd het uitgangspunt. Claasje: ‘We gaan daarbij uit van samen leren in een betekenisvolle dialoog, waarbij er elke dag een dagstart is en er veel tijd is voor reflectie. Dit wordt ondersteund door leertechnologie met virtuele werkvormen en een digitale leeromgeving.’ Conny legt uit: ‘Op het online leerplatform vinden de studenten bijvoorbeeld alle benodigde materialen en het is de plek waar ze hun eigen opdrachten uploaden. Hun docenten en begeleiders kunnen daar vervolgens op reageren. Daarnaast bieden we e-learning aan en maken studenten gebruik van onder meer VR-brillen.’

Aandacht voor welzijn In de flexibele opleiding tot Verzorgende-IG is ook veel aandacht voor de toenemende complexiteit van de zorg en voor welzijn. Claasje: ‘De zorg is bijvoorbeeld steeds complexer doordat ouderen langer thuis wonen, meer ouderen kampen met psychiatrische problematiek en de toenemende digitale en technologische innovaties in de sector. Daarnaast wordt steeds vaker van zorgmedewerkers verwacht dat zij afstemmen met de zorgvrager, naastbetrokkenen en andere disciplines die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat betekent dat de zorgverleners van de toekomst ook moeten beschikken over digitale vaardigheden, specialistische kennis over psychiatrische problematiek bij ouderen en persoonlijk leiderschap. In de flexibele opleiding nemen we daarom naast de VIG-kwalificatie ook onderdelen van de Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen en diverse specialistische keuzedelen op. Via deze extra bouwstenen kun je daardoor de dubbelkwalificatie Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg behalen.’ Pilot Wanneer de flexibele opleiding tot Verzorgende-IG van start gaat? Claasje: ‘De subsidieaanvraag is net de deur uit en we rekenen erop dat deze in het voorjaar van 2022 wordt toegekend. Maar ook zonder deze subsidie start uiterlijk 2023 de pilot.

Claasje van den Hoogen

Meedenken

Claasje, Marijke en Conny nodigen je uit mee te denken over de invulling van de nieuwe opleiding. Heb je ideeën waarmee we maximaal kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van jouw organisatie? Neem dan contact op met Claasje van den Hoogen via: c.vandenhoogen@albeda.nl.