Even voorstellen

Hester Lugten

manager relatiebeheer

Sinds 1 september is Hester Lugten één van de twee nieuwe managers relatiebeheer van Albeda Zorgcollege. ‘Door mijn ervaringen en contacten weet ik wat het werkveld nodig heeft.’ Hester werkte eerder als verpleegkundige en opleidingsadviseur bij Stichting Humanitas en het IJsselland Ziekenhuis. Wat ga je doen? ‘Ik ga de relaties met het zorgwerkveld helpen versterken en uitbouwen. Hoe is de zorg georganiseerd, wat speelt er, waar lopen werkgevers tegenaan, welke medewerkers hebben ze nodig? Die informatie halen we als managers relatiebeheer op uit de praktijk. Vervolgens kijken we samen met de onderwijsleiders van Albeda Zorgcollege hoe wij ons opleidingsaanbod op die steeds veranderende marktvraag kunnen toesnijden. Daarnaast heb ik events in portefeuille, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse Alumniloopbaanmarkt. Ik bedenk en doe dat allemaal niet alleen, maar samen met Cerano Bakker, de andere nieuwe manager relatiebeheer (zie ook kader). Welke belangrijke kennis en ervaring neem je mee uit de zorg? ‘Ik weet wat het werkveld belangrijk vindt. Het is bijvoorbeeld prettig en efficiënt als je vanuit de zorg je onderwijspartners makkelijk weet te vinden. Wie zijn de contactpersonen bij de verschillende opleidingen, hoe zien de jaarroosters en lesinhoud van de studenten eruit, wanneer is de diplomering van studenten? Je wilt dat soort informatie snel kunnen vinden. Bij relatiebeheer werken we nu aan een nieuw CRM-systeem waarmee we onze contacten straks beter kunnen managen, en waarin we alle belangrijke opleidingsinformatie paraat hebben. Er zit ontzettend veel vakinhoudelijke kennis bij mensen van de uitvoering. Het is belangrijk om ook hun mening over goed opleiden mee te nemen en niet alleen te varen op input van managers. Daarnaast zie je een groeiende behoefte aan maatwerk en gepersonaliseerde opleidingstrajecten in de zorg. Ik verwacht dat we de vaste opleidingsprogramma’s daarom steeds meer gaan loslaten en stap voor stap doorgroeien naar modulair onderwijs. Ik vind dat onze studenten alle kansen verdienen om hun eigen route af te leggen en succesvol te zijn.’ Wat mogen mensen best over jou weten? ‘Ik ben open, benaderbaar, actief, nieuwsgierig en analytisch. Ook ben ik een echt gezelligheidsdier. Ik ben getrouwd (met een verpleegkundige, red.) en heb twee kinderen. Drie keer in de week sta ik langs de lijn op het voetbalveld, om man en zoon aan te moedigen. En we zijn allemaal natuurlijk groot fan van Feijenoord. Het thuisfront is ook heel jaloers op het uitzicht dat ik vanuit mijn werkplek op de Kuip heb. Haha. Verder volg ik naast het werk nog een studie Crossmediale Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Het mooie is: de kennis die ik nu op de opleiding opdoe kan ik direct inzetten voor Albeda. Over hoe je online platforms organiseert bijvoorbeeld, waarmee je kunt werken aan je zichtbaarheid, betrokkenheid en vindbaarheid in contact met studenten en het werkveld. Ik denk graag mee over slimme oplossingen.’

Twee managers relatiebeheer Hester vormt samen met Cerano Bakker het team Relatiebeheer van Albeda Zorgcollege. Cerano was eerder bpv-coördinator bij Albeda Zorgcollege en is nog steeds coördinator internationalisering. De relatiebeheerders zijn elk verantwoordelijk voor een eigen regio en groep opleidingen. Heb je vragen? Neem gerust contact met hen op.

Cerano Bakker

Opleiding Dienstverlening, Maatschappelijke zorg, Verzorgende-IG, Verzorgende-IG & maatschappelijke zorg en Albeda zorgcontract cerano.bakker@albeda.nl

Hester Lugten

Werkplekleren, opleiding Mbo-verpleegkundige, Apothekers- en Doktersassistent h.lugten@albeda.nl