Nieuw leerwerktraject Verpleegkunde

Sinds augustus 2021 doen 21 bbl-studenten Verpleegkunde van Albeda Zorgcollege binnen een nieuw werkleertraject werkervaring op bij zorginstelling Careyn (ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie) en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Ook het onderwijs vindt plaats bij de instellingen en sluit naadloos aan bij de ervaringen die de studenten op de werkvloer opdoen. Bijzonder is dat het om een zeer diverse groep studenten gaat: medewerkers van de twee zorginstellingen die willen doorleren én mensen die heel bewust de stap naar zorg maken vanuit branches als de horeca, marine en het onderwijs. De nieuwe mbo-opleiding niveau 4 duurt 3,5 jaar en krijgt een vaste plek in het opleidingsaanbod van de drie organisaties. Dat is een taartje waard!