Voorwoord

Zo rond mijn 21ste liep ik stage als docent bij een mbo in Rotterdam. Ik vond de studenten geweldig en had een goede klik. Maar ik vond het ook ontzettend spannend en er ging natuurlijk wel eens wat mis, zoals een – in mijn ogen – leuke werkvorm die ik maar niet kreeg uitgelegd aan de klas. Gelukkig kreeg ik de ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Die ruimte én begeleiding zijn verschrikkelijk belangrijk: zonder rijles van een instructeur kun je ook geen auto leren rijden. Ook in de zorg is het belang van goede begeleiding van studenten voor iedereen evident. We hebben nieuwe aanwas nodig om de tekorten in de zorg op te kunnen lossen en goede begeleiding is óók nodig om uitval te voorkomen. Het dilemma is echter dat door de tekorten in de zorg, die sinds de uitbraak van corona nog nijpender zijn geworden, het voor onze zorgpartners soms echt moeilijk is die begeleiding te kunnen geven. Met elkaar staan we wat dat betreft voor een continue zoektocht. Wij zien het daarbij als onze rol om oplossingen te helpen realiseren en vaker het voortouw te nemen. Zo zetten we sinds kort leerprocesbegeleiders vanuit Albeda Zorgcollege in om eerstejaarsstudenten te ondersteunen. Ook werken we samen met De Zellingen om alle teams verantwoordelijk te maken voor de ondersteuning van ‘collega’s in opleiding’. Dat doen we onder meer via het aanbieden van intervisiebijeenkomsten voor studenten. In deze editie van ZO-zine lees je meer over deze en andere oplossingen. Het is immers belangrijk dat we elkaar blijven inspireren en van elkaar blijven leren. P.S. Zelf koos ik na mijn studie niet voor een baan als docent. Het is nu nauwelijks voor te stellen, maar er was destijds vrijwel geen werk voor docenten. Bovendien was ik nog erg jong. Ik besloot daarom verder te studeren en koos daarna voor het boekenvak. In de jaren daarna ontdekte ik dat ik vooral veel energie kreeg van leidinggeven. Dat ik nu alsnog al weer enkele jaren terug ben in het mbo, maakt de cirkel rond. Want die studenten en docenten, die vind ik nog steeds geweldig.

Ingrid Tuinenburg

Ingrid vormt samen met Andrea van der Schoot en Corné Grootenboer het directieteam van Albeda Zorgcollege.