v.l.n.r. Janneke Havers, docent en Marianne Heins, ontwikkelcoach

Teaching on the floor bij De Zellingen

‘Bbl-studenten? Dat zijn bij ons collega’s in opleiding’

Bij ouderenzorgorganisatie De Zellingen zijn álle teamleden verantwoordelijk voor de opleiding van bbl-studenten. Verschillende tools – zoals een introductiekader, studentenbord, een WIL-Key en extra kennissessies – helpen hen daarbij. De bbl-studenten krijgen bovendien extra begeleiding van een Albeda-docent via intervisie. ‘De nieuwe aanpak zorgt voor tevreden studenten en tevreden medewerkers’, vertellen Marianne Heins, ontwikkelcoach bij De Zellingen, en docente Janneke Havers.

Sinds september 2021 maakt De Zellingen ‘Werk van werkbegeleiding’, vertelt Marianne. ‘In een pilot waaraan twee groepen bbl-studenten meedoen experimenteren we samen met Albeda Zorgcollege met een nieuwe aanpak rond werkbegeleiding.’ Ze licht de aanleiding voor de pilot toe: ‘We merkten dat er hiaten in de ondersteuning van studenten zaten. Zorgprofessionals hadden het te druk en studenten kregen niet altijd de begeleiding die ze nodig hadden. Dat moest anders. Samen met de werkbegeleiders en Albeda hebben we in kaart gebracht waar de werkbegeleiding nog niet goed liep en waarop we moesten inzetten.’

Gelijkwaardigheid

In de nieuwe aanpak staat gelijkwaardigheid voorop’, vervolgt ze. ‘Studenten zien we als onze nieuwe collega’s in opleiding. Het is de bedoeling dat wij hen samen met de teams leren om goede zorgprofessionals te worden.

‘Dat vraagt om een investering in zowel medewerkers als in studenten. Om de betrokkenheid van teamleden te benadrukken noemen we alle zorgprofessionals in het team dagelijkse begeleiders. Daarnaast zijn er per team verschillende werkbegeleiders 2.0. Zij zijn voor de studenten. het eerste aanspreekpunt, werken wekelijks samen met de studenten een dienst, stimuleren hun leerproces en voeren de officiële gesprekken met studenten. De werkbegeleiders 2.0 hebben extra training gehad en sparren regelmatig met elkaar onder begeleiding van de ontwikkelcoaches.’

Tools

Marianne legt uit dat de dagelijkse begeleiders en de werkbegeleiders 2.0 gebruik maken van verschillende tools om hun ‘collega’s in opleiding’ te begeleiden:

Introductiekader

‘Om structuur te geven aan de begeleiding werken we met een introductiekader. Daarin is voor het eerste jaar beschreven welke thema’s behandeld worden, welke ‘reis’ de bbl-student moet maken en wie waarvoor verantwoordelijk is.’

WIL-Key

‘De WIL-Key is een sleutelhanger met drie kaartjes die structuur geven aan de dag en de studenten stimuleren eigen regie te nemen (WIL staat voor: werkbaar en inzichtelijk leren). Kaartje één is de plankaart die de student ondersteunt haar/zijn dienst te plannen. Er staan vragen op als: Wat wil je leren vandaag? en Welke strategie gebruik je om je doel te bereiken? Kaartje twee is de monitorkaart die de student halverwege de dienst gebruikt. Op dat kaartje staan vragen als: Hoe gaat het tot nu toe? Lukt het met de opdrachten. Kaartje drie is de evaluatie-kaart die bedoeld is voor de afronding van de dienst. Daar staan ondersteunende vragen op, zoals: Is het je gelukt je doelen te behalen? Wat was een succes?’

‘De kaartjes zijn ontwikkeld door onze eigen werkbegeleiders 2.0 en vragen een tijdsinvestering van drie keer vijf minuten per dienst’, vervolgt Marianne. ‘Het stellen van de vragen stimuleert medewerkers in het besef dat de student het vak moet leren en helpt om gericht te coachen. De student voelt zich, door de aandacht drie keer op een dag, gezien en heeft zicht op haar/zijn eigen leervragen.’

Studentenbord

Het studentenbord op de afdelingen maakt inzichtelijk wie de bbl-studenten zijn, in welke fase ze zitten, welke handelingen ze mogen uitvoeren en wat nog getoetst moet worden. Hierdoor heeft het hele team direct zicht op de ontwikkeling van de student. Marianne: ‘Daardoor hoeven de studenten zich niet steeds opnieuw voor te stellen en voelen ze zich meer welkom.’

Kennissessies

De Zellingen verzorgt daarnaast vijf keer per jaar extra kennissessies voor de bbl-studenten. Daarbij komen onderwerpen aan bod als slikken, transfer, omgaan met mensen met dementie en het ziektebeeld Parkinson.

Ondersteuning Albeda Zorgcollege

De bbl-studenten krijgen ook begeleiding van een Albeda-docent: Janneke Havers, docent Verzorgende IG en van origine zelf verpleegkundige. Janneke: ‘Om de brug te slaan tussen school en praktijk kom ik minimaal twee middagen per maand langs bij De Zellingen. Samen met de ontwikkelcoaches, onder wie Marianne, verzorg ik dan intervisie-bijeenkomsten voor studenten. Tijdens deze sessies van steeds ongeveer twee uur brengen de studenten zelf casussen in die we met elkaar bespreken. Daarnaast kunnen de studenten op die momenten bij ons terecht met vragen over De Zellingen en Albeda Zorgcollege. Ook gebruiken we deze tijd om met en voor elke student een persoonlijk ontwikkelplan te maken.’ Marianne: ‘De lijntjes tussen praktijk en onderwijs zijn daardoor heel kort.’

Werkbegeleiders

Janneke sluit ook geregeld aan bij de bijeenkomsten voor werkbegeleiders. Marianne: ‘Op de vaste momenten die ik met de werkbegeleiders 2.0 heb, vraag ik Janneke er vaak bij. Het is heel fijn de extra kennis van Janneke in huis te hebben.' Janneke: 'En ik vraag op mijn beurt geregeld Albeda-collega's in te springen bij de specifieke vragen, zoals vragen over toetsing en examinering.'

Bevlogen

De samenwerking bevalt wederzijds goed en leidt tot goede resultaten. Janneke: ‘Ik krijg veel positieve feedback van studenten. Ze geven aan dat ze zich veilig voelen. Ook vinden ze het fijn om tijdens de intervisie-bijeenkomsten te sparren met medestudenten.’ Marianne vult aan: ‘Binnenkort starten de officiële metingen, maar ik kan nu al zeggen dat deze manier van samenwerken wat mij betreft de toekomst is. Het helpt ons uit “de kolom van de praktijk” te komen en het kennisniveau van de zorgverleners te verhogen. Dat is gezien de toename van de complexiteit in de zorg enorm nodig. Ik ben enthousiast en bevlogen en merk dit bij Janneke ook.’

Werken aan werkbegeleiding

De pilot Werken aan werkbegeleiding is gericht op de begeleiding van bbl-studenten en loopt momenteel op twee woonlocaties van De Zellingen. In mei 2022 start de oriëntatie om te kijken of een vergelijkbaar traject opzet kan worden voor bol-studenten. In deze groep wordt sinds april ook geëxperimenteerd met de begeleiding van eerstejaarsstudenten door een leerprocesbegeleider.

‘Het is tijd voor wat rebellen in de zorg’