Even voorstellen

Persoonlijk contact vinden wij ontzettend belangrijk in de samenwerking met u. Daarom stellen nieuwe onderwijsleiders en relatiebeheerders zich op deze plek graag aan u voor.

Joey Loe Sack Sioe

Onderwijsleider

Sinds 1 maart is Joey Loe Sack Sioe onderwijsleider Maatschappelijke zorg bij Albeda Zorgcollege. Hij was eerder docent, schoolopleider en teamleider in het voortgezet onderwijs. ‘Ik heb daar geleerd kritisch in de spiegel te kijken en te bedenken wat ik kan doen om anderen te motiveren.’

Wat ga je doen?

‘Ik ga het team Maatschappelijke zorg (MZ) aansturen - 27 docenten en onderwijsondersteuners - en ben verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Dat betekent dat ik me richt op de inhoud, structuur en kaders van ons onderwijs. Goede kwaliteit van het onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk staan voorop. Ik ben lid van het managementteam, en zodoende medeverantwoordelijk voor ons onderwijsbeleid en de uitvoering ervan. De invoering van het nieuwe kwalificatiedossier (KD) Maatschappelijke zorg per ingang van komend studiejaar vraagt momenteel veel van onze aandacht. Opvallendste verschil met het bestaande KD is het aantal profielen. De beide MZ-opleidingen niveau 3 en niveau 4 kennen nu nog (respectievelijk) twee en vier beroepsprofielen. Straks elk slechts één. Daarnaast zijn er vakinhoudelijk een aantal belangrijke wijzigingen. Een student van niveau 4 moet straks bijvoorbeeld ook medicijnen kunnen checken en uitdelen aan cliënten, en begrotingen kunnen maken, om maar wat te noemen.

Die nieuwe onderdelen komen ook terug in de examens. Verder willen we de Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van studenten meer integreren in de nieuwe beroepsprofielen. Dat alles vraagt om aanpassing van onze onderwijsprogramma’s voor alle leerjaren en van de examenstof. Een flinke klus.’

Hoe wil jij deze rol invullen?

Als onderwijsleider wil ik ook vooral een verbinder zijn en collega’s en hun goede ideeën bij elkaar brengen. Het team van Maatschappelijke zorg is heel zelfstandig. Ik vertrouw op de professionaliteit van de collega’s. Verder willen we de komende tijd gaan werken aan intensievere contacten met het werkveld. In principe zijn onze bpv-coördinatoren onze eerste contactpersonen voor de leerbedrijven. Maar ik denk graag mee met de bpv-coördinatoren over hoe we de banden verder kunnen aanhalen. Ik heb wekelijks contact met ze en ben graag hun sparringpartner.’

Welke kennis en ervaring neem je mee?

‘Ik ben zelf jaren docent Nederlands en Maatschappijleer geweest op het vmbo, onder meer bij de STC Group. Ik weet dus wat je als docent of onderwijsondersteuner nodig hebt om je werk goed te kunnen doen, en met welke uitdagingen je te maken krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van klassenmanagement. Daarin heb ik zelf veel geleerd. Kritisch in de spiegel durven kijken bijvoorbeeld. Niet wijzen naar de studenten, maar kijken wat jíj kunt doen om je lessen aantrekkelijker te maken en studenten te motiveren.’

Joey Loe Sack Sioe

Onderwijsleider