Ontwikkelsubsidie voor flexibele opleiding tot Verzorgende-IG & maatschappelijke zorg

In studiejaar 2022-2023 gaat Albeda Zorgcollege van start met de ontwikkeling en uitvoering van een flexibel aanbod voor zorgverleners en zij-instromers. Dit maakt het mogelijk om via ‘deelcertificaten’ een mbo-diploma Verzorgende-IG (VIG) en/of maatschappelijke zorg te behalen.

De minister van OCW heeft hiervoor onlangs een half miljoen ontwikkelsubsidie toegekend. Albeda Zorgcollege ziet dit als een grote kans om versneld een belangrijke impuls te geven aan flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat flexibel opleiden drempelverlagend is en daardoor voor nieuwe aanwas in de zorg zorgt. Bovendien stimuleert deze vorm van maatwerk huidige zorgverleners zich te blijven ontwikkelen.

In deze subsidieregeling heeft Albeda Zorgcollege de samenwerking gezocht met Maatwerk Zorgcollege. Het ontwikkeltraject wordt in co-creatie opgepakt en uitgevoerd. Initiatiefnemer en stuurgroeplid Claasje van den Hoogen, onderwijsleider zorgcontract, legt uit hoe de opleiding eruit gaat zien: ‘Deze opleiding bestaat uit bouwstenen: (landelijk gecertificeerde) leereenheden en keuzedelen die je los van elkaar kunt volgen. Wie wil kan alle bouwstenen verzamelen. Daarbij tellen ook alle eerder afgeronde opleidingen en behaalde certificaten mee. Is ‘het bouwpakket’ compleet, inclusief NER-vakken zoals rekenen en Nederlands, dan ontvangt de student een mbo-diploma Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg niveau 3.’

Albeda zorgcontract is dankbaar en trots op de toekenning “Ontwikkelsubsidie flexibel beroepsonderwijs derde leerweg”

Het onderwijs zal in eerste instantie worden aangeboden in de derde leerweg. Er wordt ook vooruitgekeken en nagedacht over de mogelijkheden om het bekostigd onderwijs ook volgens deze structuur aan te gaan bieden. Bij de ontwikkeling zal samenwerking worden gezocht met zorginstellingen. Zij worden van harte uitgenodigd mee te denken en te ontwikkelen, omdat wij het heel belangrijk vinden maximaal aan te sluiten bij hun ontwikkelbehoefte.

'Interview onderwijsontwikkelaars Albeda zorgcontract'