De leerprocesbegeleider

‘Studenten moeten tijdens hun stage echt student kunnen zijn’

Ilse Gudde is sinds half mei één van de leerprocesbegeleiders van Albeda Zorgcollege die eerstejaarsstudenten op hun stageplek op weg helpt. Ze vertelt aan de hand van vier vragen over haar eerste ervaringen.

Bij welke instelling ondersteun je de ‘inburgering’ van studenten?

‘Bij Rijckehove, een locatie van ouderenzorginstelling De Zellingen. Ik ben me nu aan het oriënteren en ga in september zo’n tien studenten begeleiden van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijk zorg en Verzorgende-IG. Ik werk samen met de 'werkbegeleiders plus'. Onlangs was de eerste bijeenkomst met verschillende medewerkers van de afdeling Leren & Ontwikkelen en met een aantal studenten van verschillende leerjaren die nu stagelopen bij De Zellingen. Zo heb ik een eerste idee gekregen van waar studenten hier tegenaanlopen.’

Waar lopen studenten zoal tegenaan?

‘Door de hoge werkdruk is er weinig tijd voor begeleiding bij opdrachten en voor beoordelings- en evaluatiegesprekken. Zorgverleners willen wel, maar moeten bijvoorbeeld “ook nog 20 antibiotica klaarmaken”. Dat was toen ik zelf ooit stageliep als verpleegkundige al een knelpunt en is door corona nog erger geworden. Een ander probleem in de zorg is dat er op dit moment weinig verpleegkundigen werkzaam zijn, dat geldt ook voor De Zellingen. De werkbegeleiders zijn daardoor vaak zelf geen verpleegkundige en kunnen niet alle opdrachten goed beoordelen. Wat daarnaast een probleem in de zorg is, is dat dat stagiaires niet als boventallig gezien worden. Er is zo weinig personeel dat zij volledig ingezet worden. Daardoor schiet het uur dat stagiaires officieel elke middag hebben om opdrachten te maken, er vaak bij in.’

'Ik wil studenten vooral het gevoel geven dat ze echt student kunnen zijn.'

Hoe ga jij studenten helpen?

‘Ik wil studenten vooral het gevoel geven dat ze echt student kunnen zijn. Als ze zich veilig en prettig voelen kunnen ze veel beter functioneren, hebben ze het naar hun zin en is de kans groter dat ze hier op termijn in dienst willen komen. Ik ben er direct op hun eerste dag om ze letterlijk wegwijs te maken: waar is de wc, waar kan ik drinken pakken? Ik help ze vervolgens hun stage voor te bereiden, loop mee, woon evaluatiegesprekken bij, geef begeleiding tijdens praktijkopdrachten en intervisie. Daarnaast bied ik een luisterend oor, geef ik tips en ondersteun ik ze om voor zichzelf op te komen. Studenten vinden het bijvoorbeeld vaak moeilijk om tegen een werkbegeleider te zeggen dat ze nu echt naar hun evaluatiegesprek moeten of om tijd te vragen om een opdracht te maken. “Ze moeten me wel aardig blijven vinden”, is een veelgehoord argument om niets te zeggen. Voor jezelf opkomen is belangrijk. Tijdens de eerste bijeenkomst vertelde een student bijvoorbeeld dat hij op zijn kop had gekregen, omdat hij te lang bij een bewoner was geweest. Hij vertelde nu voor het eerst dat hij dat erg moeilijk had gevonden. Die mevrouw was erg emotioneel en hij wilde er voor haar zijn. Daarvoor had hij toch voor de zorg gekozen? Ik zie het als mijn taak om in dergelijke gevallen uit te leggen dat je met zoiets echt niet moet blijven zitten. Als je het uitspreekt geven de collega’s je zeker gelijk – wat ter plekke gebeurde – en kunnen zij uitleggen dat ze zo reageerden door bijvoorbeeld de hoge werkdruk. Zo creëer je begrip voor elkaar.’

Wat is je achtergrond?

‘Ik heb in het Vlietland ziekenhuis mijn opleiding op verschillende afdelingen gevolgd, waaronder de afdeling geriatrie waar ik later ook weer terechtkwam. Ik ben vervolgens doorgegroeid tot aandachtsvelder. Na een aantal jaar wilde ik van de onregelmatige diensten af, omdat ik een gezin wilde en ben ik op een dagbesteding voor jongvolwassenen in Vlaardingen gaan werken. Hier was ik ook verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten en zo ontdekte ik dat ik dat het liefst doe. Toen ik deze vacature zag, wist ik dan ook direct dat dit echt iets voor mij was. In het begin vond ik het natuurlijk wel even spannend, want het is nu nog een pilot. Maar ik geef niet zo snel op en vind het leuk dat ik mijn eigen inbreng kan geven. Als je goed blijft communiceren, komt het altijd wel goed. Ik ben ervan overtuigd dat elke zorgafdeling een leerprocesbegeleider in huis moet hebben. Extra ondersteuning van eerstejaarsstudenten zorgt voor rust bij collega’s, motiveert studenten én voorkomt uitval van studenten: een win-winsituatie.’

'Werken aan werkbegeleiding'